הפורום מהווה "במה" להצגת שאלות וקבלת תשובות בכל הקשור ללימודים ומהווה מקום מפגש חברתי לקהל הסטודנטים.
לוח בו ניתן למצוא משרות סטודנטים ומשרות מלאות בכל התחומים.

פינה  המכילה חומר לימודי מגוון בתחומים שונים: דפי נוסחאות, סיכומים, מצגות, מחברות סרוקות, מבחנים, בחנים, תרגיליבית ופתרונות וכו..