מבנה המחשב
מבוא לתקשורת אופטית
בעיות טכנו-כלכליות של מערכות הספק
מבוא לעבוד ספרתי של אותות
מבוא למערכות תקשורת
מיקרואלקטרוניקה
מבוא לכלכלה הנדסית וחשבונאות
המרת אנרגיה
מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
תמסורת גלים
מעבדת חשמל 2
לייזרים
MEMS
VLSI
אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים
אקולוגיה
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מבוא לאופטיקה
תקשורת ספרתית
מבוא לעיבוד אותות סטטיסטיים
העברה ספרתית של אותות
אותות אקראיים ורעש
מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
אלגברה ליניארית
פיזיקה 2
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי - חדו"א
מבוא לחשמל
משוואות דיפרנציאליות רגילות - מד"ר
מערכות לוגיות ספרתיות
שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות
פיזיקה 1
מבוא לקודים לתיקון שגיאות
פונקציות מרוכבות
אנליזה נומרית
משוואות דיפרנציאליות חלקיות - מד"ח
שדות אלקטרומגנטיים
מבוא לתורת הבקרה
התקנים אלקטרוניים
מבוא לניתוח אותות
מבני נתונים ואלגוריתמים
פיזיקה 3
מוליכים למחצה - מל"מ
מבוא למערכות ליניאריות
מבוא לתכנות מערכות