עקרונות פיזיקאליים של מע' תקשורת אל חוטיות
מרצה:
סמסטר א' 2004-2005
מישוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות
מרצה: שטיינברג
סמסטר א' 2005-2006
אנליזה פונקציונאלית
מרצה: שטיינברג
סמסטר קיץ 2005-2006
יסודות המימון
מרצה:
סמסטר ב' 2004-2005
מבוא לעיבוד אותות חד ורב מימדיים
מרצה: אריה ירדאור.
סמסטר ב' 2004-2005
תורת האינפורמציה
מרצה: מאיר פדר
סמסטר א' 2004-2005
עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת ספרתית
מרצה: מאיר פדר ושלווי.
סמסטר ב' 2005-2006
תורת הדטקציה והשערוך
מרצה: וינשטיין
סמסטר ב' 2005-2006
מבוא לקודים לתיקון שגיאות
תהליכים אקראיים
מרצה: אנטוני וייס
סמסטר א' 2005-2006
מתמטיקה בדידה
מרצה: ליצין.
סמסטר א' 2005-2006
מערכות תקשורת אלחוטיות
מרצה: דני ילין.
סמסטר ב' 2004-2005
אנליזה פונקציונאלית
מרצה : בועז ספיבק
סמסטר קיץ 2004-2005
מישוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות
מרצה: בועז ספיבק
סמסטר קיץ 2004-2005
מבוא לתכנות מערכות
תיכנון וניתוח אלגוריתמים
מרצה:
סמסטר א' 2005-2006