מחברת סיכומים כימיה
שם הקורס: כימיה בסיסית לביו-רפואה
סימסטר: א'
שנה: א'
מחברת: לירון עגיב
מחברת תרגולים בכימיה
שם הקורס: כימיה בסיסית לביו-רפואה
סימסטר: א'
שנה: א'
מחבר: אמנון אריאל