מחברת סיכומים ביולוגיה של התא
שם הקורס: ביולוגיה של התא
סימסטר: א'
שנה: א'
מחברת: לירון עגיב