מחברת תרגולים באלגברה ליניארית
שם הקורס: כימיה בסיסית לביו-רפואה
סימסטר: א'
שנה: א'
מחבר: אמנון אריאל
סיכומי הרצאות באלגברה ליניארית
שם הקורס: אלגברה להנדסת תקשורת
סימסטר: א'
שנה: א'
מחבר: אמנון אריאל
דף נוסחאות באלגברה ליניארית
שם הקורס: אלגברה ליניארית להנדסת תקשורת
מחלקה: הנדסה ביו-רפואית
מחברת: לירון עגיב